Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1Kor 1,9

Zvony - jejich popis a zvonění

Zvon »Panna Maria«

Kostelní bronzový zvon zavěšený na dubové hlavě. Hlavní tón g2, průměr 51 cm, hmotnost přibližně 80 kg. Ulil roku 2015 Josef Tkadlec v Halenkově u Vsetína. Posvěcen 8. srpna 2015.

Koruna šestiuchá, ucha na půdorysu hvězdy, po stranách prožlabená. Základ koruny se stupínkem umístěn na základně s fabionem. Pod horním okrajem obíhá nápisová páska vyplněná střídajícími se monogramy M (= Maria) a IHS (Ihesus), oddělovanými anjouovskou lilií, sevřená dvojicemi linek (vně linka širší). Níže přiražen list s drobným žilkováním.

Na plášti reliéf Panny Marie Montserratské (níže vpravo sochařská signatura, v kruhu VJ). Na protější straně reliéf průčelí zdejšího poutního kostela, pod ním datace:

ANNO DOMINI MDCLI – MDCCXVII – MDCCCLXV – MMXV

Na věnci signatura:

A.D. MMXV FUDIT ME JOSEF TKADLEC HALENKOV

Věnec oddělen silnou linkou v úzkých linkách. Na dolním okraji modlitba:

VIRGO MARIA DE MONTE SERRATO INTERCEDE PRO NOBIS PEREGRINANTIBUS IN TERRA

 

Zvon »Ježíš«

Kostelní bronzový zvon zavěšený na dubové hlavě. Hlavní tón b2, průměr 42 cm, hmotnost přibližně 50 kg. Ulil roku 2015 Josef Tkadlec v Halenkově u Vsetína. Posvěcen 8. srpna 2015.

Koruna šestiuchá, ucha na půdorysu hvězdy, po stranách prožlabena. Základ koruny se stupínkem umístěn na základně s fabionem. Pod horním okrajem obíhá nápisová páska vyplněná střídajícími se monogramy M (= Maria) a IHS (Ihesus), oddělovanými anjouovskou lilií, sevřená dvojicemi linek (vně linka širší). Níže přiražen list s drobným žilkováním.

Na plášti reliéf Panny Marie Montserratské (níže vpravo sochařská signatura, v kruhu VJ). Na protější straně reliéf průčelí zdejšího poutního kostela, pod ním datace:

ANNO DOMINI MDCLI – MDCCXVII – MDCCCLXV – MMXV

Na věnci signatura:

A.D. MMXV FUDIT ME JOSEF TKADLEC HALENKOV

Věnec oddělen silnou linkou v úzkých linkách. Na dolním okraji modlitba:

IESU CHRISTE FILI DEI ET MARIAE VIRGINIS, SALVA NOS PECCATORES

 

Zážitek je však zvony ovládat, protože jsou závislé na zvoníkovi a jeho umění, v nahrávce slyšíte i souzvuk obou zvonu, kdy zvoník ručně ovládá oba zvony současně a jak pěkně znění.

DĚKUJEME ČESKÉMU ROZHLASU ZA POSKYTNUTÍ NAHRÁVEK PRO RADOST POUTNÍKŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ NAŠICH STRÁNEK

Montserrat zvon menší Ježíš 1.jpg
Montserrat zvon menší Ježíš 2.jpg
Montserrat zvon menší Ježíš 6.jpg
Montserrat zvon menší Ježíš 7.jpg
Montserrat zvon větší Maria 1.jpg
Montserrat zvon větší Maria 3.jpg
Montserrat zvon větší Maria 5.jpg
 
© www.farnosti-slavonicka.cz - vytvořte si také své webové stránky