Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1Kor 1,9

BOHOSLUŽBY a modlitby farností

          POŘAD BOHOSLUŽEB             

 po celý rok

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
Bačkovice   -    - -

od 16.00 modlitba růžence 

     16.30

- - -
Báňovice - - - - 18.00 - -
Cizkrajov - - -

letní čas

od 17.00 adorace NSO

18.00

------------

zimní čas

od 16.00 adorace NSO

17:00

-
- - 11.00
Dešná -

-

-

od 17.00 adorace NSO

18.30

-

- 11.00
Nové Sady -

od 18:00 adorace NSO

18:30

-

- - - 9.30

Slavonice

-

-

- -

od 17.00 adorace NSO 

     18.30

od 7.30 modlitba ranních chval

     8.00

8.00
Staré Hobzí - -

od 17.00 adorace NSO

18.00

- - - 9.30

 

Aktuální pořady bohoslužeb ve farnostech:

Cizkrajov

Dešná

Nové Sady

Slavonice

Staré Hobzí

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

 

Adorační den

Vznikl na popud věřících a kněžích, aby Eucharistii se lidé klaněli po celý rok nepřetržitě, proto byly stanovené dny těchto výstavů rozděleny během jednoho roku mezi jednotlivé farnosti, vyjadřovalo to také jednotu mezi jednotlivými farnostmi, které vytvářejí diecézi.

 

Farnost

Adorační den

Slavonice

12. 1.  (ten den, nebo nejbližší neděle po uvedeném datu)

Cizkrajov

13. 1.  (ten den, nebo nejbližší neděle po uvedeném datu)

Staré Hobzí

18. 1.  (ten den, nebo nejbližší neděle po uvedeném datu)

Dešná

28. 1.  (ten den, nebo nejbližší neděle po uvedeném datu)

Nové Sady

28. 1.  (ten den, nebo nejbližší neděle po uvedeném datu)

 

 

Den vzájemných modliteb semináře a farností

Je opět stanoven po celý školní rok, kdy v modlitbách pamatují seminaristé na dobrodince z řad věřících, kteří jim pomáhají svoji modlitbou i finančními a jinými prostředky. Také pro věřící je to příležitost se společně ve farnosti spojit v modlitbě za nová kněžská povolání a ty, kteří se již na tuto cestu vydali a připravují se studiem.

 

Farnost

Den vzájemných

modliteb

Staré Hobzí

31.1. 

Cizkrajov

3.11. 

Dešná

5.11. 

Nové Sady

24.11. 

Slavonice

27.11. 

 

 

 
© www.farnosti-slavonicka.cz - vytvořte si také své webové stránky