Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1Kor 1,9

Aktuální bohoslužby Staré Hobzí

Mše svaté se konají v tyto dny, pokud tam není uvedeno, že mše sv. se nekoná

ve středu - během roku - od 17.00 adorace NSO, v 18.00  mše svatá

 

v neděli - 9.00 modlitba sv. růžence

                - 9.30 mše svatá

Intence mší svatých na měsíc září a říjen 2019 si můžete zapisovat v kostele, nebo sdělit po telefonu, následně zde budou zveřejněné.

D

Rozpis pro konání mší svatých v kaplích po celý rok

Obec

Svátek světce

Posvěcení kaple

Mše sv. v roce

Báňovice

1. sobota v květnu

1. sobota v říjnu

V neděli svátostné požehnání

Pátky po celý rok

Panenská

3. sobota v červenci

1. sobota v záři

O prázdninách  - 1. úterý v červenci i srpnu

Nové Dvory

Poslední sobota v červnu

3. neděle v záři

O prázdninách – 2. úterý v červenci a srpnu

Vnorovice

3. sobota v květnu

Poslední sobota v srpnu

O prázdninách – 3. úterý v červenci a srpnu

Holešice

 

Poslední sobota v církevním roce

-

Mutišov

 

Sobota před poutí na Montserratu

O prázdninách 3. pondělí v červenci

Mutná

 

4. sobota v květnu

O prázdninách – 4. úterý v červenci a srpnu

Dolní Bolíkov

Poslední sobota v dubnu

-

-

 

 

 

 

 
© www.farnosti-slavonicka.cz - vytvořte si také své webové stránky