Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1Kor 1,9

Aktuality

Události v církvi a u nás ve farnosti:

 

 

Štěpán Trčka, náš bohoslovec ze Slavonic. Roku 2011 začal sedmileté studium bohosloví, během kterého se připravuje ke kněžství.

 

 

Prosím o vaše modlitby
za jeho povolání
a jeho spolubratry bohoslovce.

 

 

Otče svatý,

obracíme se na tebe s důvěrou, jak nás to naučil Ježíš: „Pošli dělníky na svou žeň“. Naše Církev očekává svaté a zbožné pastýře. Dej, ať jsou naše rodiny štědře otevřené pro život, schopné výchovy k víře, a ať ochotně doprovázejí své syny v jejich odpovědi na tvé volání. Dej, ať se  naše farnosti promění v živá společenství, která budou pomáhat každému povolání v jeho zrání. Ty, jenž jsi v Marii uskutečnil podivuhodný plán milosti, podle příkladu její ochotné a velkorysé odpovědi otevři srdce mnoha mladých lidí, aby dovedli přijmout tvůj dar. Sešli na náš seminář svého Svatého Ducha, aby byl místem hlubokých zážitků se setkání s Kristem, a ať uskutečňuje své poslání prověřovat opravdovost povolání a připravovat svaté kněze. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.     

Amen.

 

Vzájemná modlitba našich farností
a bohoslovců probíhá vždy v tyto dny v roce:

Staré Hobzí                         31. leden

Cizkrajov                          3. listopad

Dešná                               5. listopad

Nové Sady                      24. listopad

Slavonice                       27. listopad

 
© www.farnosti-slavonicka.cz - vytvořte si také své webové stránky