Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1Kor 1,9

Úvodní strana

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH FARNOSTÍ -

- Slavonice, Cizkrajov, Dešná, Nové Sady a Staré Hobzí.

OBCÍ -

- Bačkovice, Báňovice, Bělčovice, Dančovice, Holešice, Chvaletín, Chvalkovice, Lovčovice, Markéta, Maříž, Modletice, Mutišov, Nové Hrady, Nové Dvory, Panenská, Peč, Písečné, Plačovice, Rubašov, Slavětín, Stálkov, Urbaneč, Vlastkovec, Václavov, Vnorovice, Županovice.

 

"Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt 18, 20

____________________________________________________________________
 

 

 

Zprávy k současnému dění:

Z důvodu zastavení šíření nemoci koronavirus se veřejné bohoslužby z nařízení státu a biskupství ve farnostech Slavonice, Nové Sady a Dešná prozatím ruší. Prosím vás věřící, abychom se spojili v modlitbě doma nebo je možnost osobní modlitby v otevřených kostelích, kde budu přítomný a k dispozici. Prozatimně budou kostely otevřené k osobní modlitbě každý den podle ohlášek, které jsou na těchto stránkách a na vývěsních tabulích ve farnostech.  Více informací je na odkazu "Bohoslužby" a možné získat telefonicky na čísle +420 605173375 nebo osobně. Děkuji za pochopení a všechny pamatuji v modlitbě a jsem tu stále pro vás v případě jakékoliv potřeby. 

žehnám všem a PVM. br. o. Karel Janů

SLAVENÍ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ „Věřící mohou místo slavení mše sv. v kostele nyní prožívat poslechem televizního, rádiového či internetového přenosu a svátečním slavením dne Páně.“ Při sledování mše svaté v domácnosti nezapomeňme, že jde o modlitbu. Připravme se ni a vytvořme si hezké prostředí. Při sledování si můžeme vystavit kříž, zapálit svíčku, nachystat kancionál a připojit se ke zpěvu písní. Zklidněme se a soustřeďme se jen na sledování přenosu. Nenechme se rozptylovat mobilními telefony, vařením, topením, různými domácími pracemi a úkoly. Prožijme sledování mše svaté tak, jako bychom byli v kostele. Další věci najdete na odkazu "Aktuality"

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi

v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

 

Milé sestry, milí bratři,

 

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

 

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

 

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

 

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

 

                                                                                               Žehná   Váš biskup  Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

"Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi a já vás občerstvím." Mt 11,28

 
© www.farnosti-slavonicka.cz - vytvořte si také své webové stránky