Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1Kor 1,9

Zvony - jejich popis a zvonění

Dnes je pod věžní vysokou jehlancovitou střechou a hodinami zvonové patro, v němž se v dřevěné zvonové stolici nacházejí tři zvony z roku 1970. Tato trojice zvonů ve Starém Hobzí představuje velmi zajímavou kapitolu v dějinách moravského zvonařství. V době politického tání druhé půlky 60. let se na Moravě lily zvony tzv. po stodolách – byla to jistá obdoba vagantního zvonařství středověkého a barokního. Na různých vesnických statcích (Žďárec, Ořechov, Měřín, Martinice aj.) se tehdy zřídily provizorní zvonařské dílny, postavila pec, sehnal materiál a odlévaly se zvony. Lil je Gabriel Knos, slévač ze zrušené firmy brněnského zvonaře Rudolfa Manouška, který v Martinicích na lití dohlížel.

Zvony jsou odlity v melodickém postupu H dur (h1-cis2-dis2) a představují zajímavou a kvalitní ukázku zvonařského řemesla provozovaného ve ztížených podmínkách.

 

Zvon »Sv. Josef«

Hlavní tón h1, průměr 84 cm, hmotnost přibližně 330 kg. Ulili roku 1970 Gabriel Knos a Rudolf Manoušek v Martinicích u Velkého Meziříčí.

Na plášti reliéf sv. Josefa jako truhláře, před sebou oběma rukama přidržuje zahnutou hůl. Pod reliéfem modlitba:

SV. JOSEFE, ZÁŠTITO RODIN, ORODUJ ZA NÁS!

 

Zvon »Maria«

Hlavní tón cis2, průměr 70,5 cm, hmotnost přibližně 215 kg. Ulili roku 1970 Gabriel Knos a Rudolf Manoušek v Martinicích u Velkého Meziříčí.

Na plášti reliéfní polopostava Panny Marie s Ježíškem. Pod reliéfem modlitba:

POMOCNICE KŘESŤANŮ, ORODUJ ZA NÁS!

 

Zvon »Sv. Alois«

Hlavní tón dis2, průměr 63 cm, hmotnost přibližně 150 kg. Ulili roku 1970 Gabriel Knos a Rudolf Manoušek v Martinicích u Velkého Meziříčí.

Na plášti reliéf sv. Aloise Gonzagy s pozdviženým drobným křížem v pravé ruce. Pod reliéfem modlitba:

Ó ALOISI, PERLO NEBES, OCHRAŇ MILOST V DUŠÍCH NAŠÍ MLÁDEŽE

 

DĚKUJEME ČESKÉMU ROZHLASU ZA POSKYTNUTÍ NAHRÁVEK PRO RADOST FARNÍKŮ I NÁVŠTĚVNÍKŮ NAŠICH STRÁNEK

 

Svěcení zvonů.jpg
 
© www.farnosti-slavonicka.cz - vytvořte si také své webové stránky