Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1Kor 1,9

KAPLE

Rozpis pro konání mší svatých v kaplích po celý rok

Obec

Svátek světce

Posvěcení kaple

Mše sv. v roce

Báňovice

1. sobota v květnu

1. sobota v červenci

V neděli svátostné požehnání

Pátky po celý rok

Panenská

3. sobota v červenci

1. sobota v záři

O prázdninách 
1. úterý v červenci

Nové Dvory

Poslední sobota v červnu

3. neděle v záři

O prázdninách
2. úterý v červenci a srpnu

Vnorovice

3. sobota v květnu

Poslední sobota v srpnu

O prázdninách
3. úterý v červenci a srpnu

Holešice

 

Poslední sobota
v církevním roce

-

Mutišov

 

Sobota před poutí na Montserratu

O prázdninách
3. pondělí v červenci

Mutná

 

4. sobota v květnu

O prázdninách 
4. úterý v červenci a srpnu

Dolní Bolíkov

Poslední sobota v dubnu

-

-

 
© www.farnosti-slavonicka.cz - vytvořte si také své webové stránky