Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1Kor 1,9

Aktuální bohoslužby

 

Pořad bohoslužeb ve farnostech DEŠNÁ, NOVÉ SADY A SLAVONICE

v týdnu od 15. 5. do 22. 5. 2022

Den

Příležitost

Místo

Čas

Intence/Poznámka

Neděle

15. 5.  

5. neděle velikonoční

Dešná

8:00

Mše sv.

Nové Sady

9:30

Mše sv.

Slavonice

11:00

Mše sv.

Pondělí

16. 5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého

Slavonice

18:00

Mše sv. v kapli na faře

Úterý

17. 5.

 

Slavonice

Nové Sady

7-9:00

18-19:00

Adorace v kapli na faře

Růženec a pak mše sv.

Středa  

18. 5.

 

Slavonice

Bačkovice

7-9:00

16-16:30

Adorace v kapli na faře

Růženec a pak mše sv.

Čtvrtek

   19. 5.

 

Slavonice

Dešná

7-9:00

16-18:00

Adorace

Adorace a pak mše sv.

Pátek

20. 5.

Sv. Klement Maria Hofbauer

Slavonice

Dačice

7-9:00

16:30

Adorace v kapli na faře

Mše sv. u sester

Sobota

    21. 5.

 

Slavonice

6-7:30

Adorace v kapli na faře a pak modlitba ranních chval. Poté mše sv. v 8:00

Neděle

22. 5.  

6. neděle velikonoční

Dešná

8:00

Mše sv.

Nové Sady

9:30

Mše sv.

Slavonice

11:00

Mše sv. v Kostele Božího Těla!!!

Další oznámení:

Májová pobožnost- každou neděli v květnu v 18:00 (růženec a loretánské litanie)

20. 5.  v 19:30- Kostelní Vydří, večer chval

22. 5 v18:00 v Starém Hobzí- ministranti

Kontakty: janu.karel@seznam.cz, 605 173 375

 

 
© www.farnosti-slavonicka.cz - vytvořte si také své webové stránky