Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1Kor 1,9

Boží tělo

 

http://www.farnosti-slavonicka.cz/obrazek/61384/SLAVOBT2.JPGV roce 1279 byl vyloupen farní kostel ve Slavonicích a Eucharistie byla pohozena do hromady kamení při cestě na okraji Slavonic. Legenda vypráví, že když byla hostie přenášena zpět do farního kostela, v městské bráně zmizela a byla objevena na původním místě. Farníci se proto zavázali, že na místě nálezu Svátosti oltáři vystaví kostel k poctě Božího Těla a budou v něm odprošovat za urážky a neúctu prokazovanou Eucharistii. Kostel byl postaven roku 1280, v průběhu dějin byl několikrát rozšiřován a stal se významným centrem eucharistické úcty pro farnost i široké okolí česko-moravsko-rakouského trojmezí. V době Josefa II. byl zásluhou slavonických občanů uchráněn před zrušením a byl převeden do vlastnictví města. Po druhé světové válce došlo k vystěhování většiny původních obyvatel Slavonic a o několik let později byla farnost na dlouhá léta uzavřena do pohraničního pásma. Poutní kostel Božího Těla však nezanikl. Jeho poselství a pohnuté dějin promlouvají také k nám. V roce 2004-2005, kdy byl rok eucharistie, zavítaly tisíce poutníků na toto starobylé místo.

Tento chrám je nejstarším eucharistickým poutním místem na sever od Alp.

bozi_telo.jpg
Boží tělo.jpg
poutni-kostel-boziho-tela-ve-slavonicich.jpg
Slavonice - Boží tělo.jpg
 
© www.farnosti-slavonicka.cz - vytvořte si také své webové stránky