Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1Kor 1,9

Montserrat

P1130464.JPG
Montserrat.jpg
54966572.jpg
MONTS4A.JPG
Kříž Montserrat.JPG
Kříž Montserrat od Mutné.JPG

http://www.farnosti-slavonicka.cz/obrazek/61398/MONTS4A.JPGZalesněný kopec (562 m. n. m.) s poutním kostelem je od 2. pol. 17. stol. Nazýván Montserratem – podle slavného španělského poutního místa (národní svatyně katalánská) v bazilice španělského benediktinského kláštera na Montserratu (40 km SV od Barcelony). Do původní české osady Cizkrajov, založené pravděpodobně na přelomu 12. a 13. stol., byli přemyslovskými panovníky povoláni němečtí osadníci, vzniklo zde smíšené národnostní osídlení (v r. 1938 ¾ Němců). Obě národnosti však svorně uctívaly P. Marii Montserratskou.

Původní kaple na „moravském Montserratě“ byla postavena v r. 1651 rytířem Bartolomějem Tannzollem – Zillem, majitelem velkostatku v blízkém Bolíkově. Když byl raněn v jedné z bitev třicetileté války, přislíbil za své uzdravení vykonat pouť do španělského Montserratu.

Tam v daleké cizině před sochou Matky Boží se rozhodl postavit doma kapli, do které umístil sochu zvanou La Morena – Černá (Nuestra Senora de Montserrate), která ikonograficky patří do skupiny P. Marie Trůnící. Kaple byla později rozšířena na velký poutní kostel (v letech 1712-1717), který se stal filiálním kostelem farního chrámu v Cizkrajově. Svažitý terén před kostelem byl vyrovnán a zajištěn opěrnou zdí se zaklenutou kaplí Božího hrobu. Vyúsťuje zde pramen dobré vody prýštící ze skály vedle hlavního oltáře, kde je zakrytý vstup o studánky.

Doba rozkvětu poutí trvala do doby vlády Josefa II., který dal r. 1785 Montserrat zbořit a materiál rozprodat. Nadšením věřících a prací jejich rukou povstal v letech 1858-65 z ruin nový kostel, jehož exteriér byl upraven novorománsky. Hlavní oltář zdobí původní polychromovaná socha P. Marie Montserratské z lipového dřeva, která sem byla přenesena z dočasného útočiště v cizkrajovském farním kostele. V postranních oltářních výklencích jsou sochy sv. Filipa a sv. Jakuba.

 

 

 

 

OPRAVY NA MONTSERRATU

probíhají v několika etapách z důvodu finanční náročnosti, kdy farnost musí vždy k získané dotaci se spolupodílet svým finančním příspěvkem, proto děkujeme všem dárcům za jejich štědrost.

v roce 2018 byla opraveno půl krovu a plechové krytiny na presbytáři

v roce 2019 je už opravena druhá část krovu a plechové krytiny na presbytáři, obojí s přispěním dotace

v roce 2019 květen bylo provedena oprava měděného plechu, který při bouřce byl poničen - oprava byla ve výšši 31.000 Kč

v roce 2021 dokončená oprava střešního pláště poutního kostela

 

další výhled oprav pro rok 2022:

omítání osekaného zdiva v kostele

ozlacení rámu křížové cesty a dvou obrazů, které byly zrestaurované

resturování sochy Panny Marie Lurdské a sv. Bernardetty do kaple

 

Dotace JK Montserrat.jpg
Opravy na Montserratu (1).JPG
Opravy na Montserratu (2).JPG
Opravy na Montserratu (3).JPG
Opravy na Montserratu (4).JPG
Opravy na Montserratu (5).JPG
Opravy na Montserratu (6).JPG
 
© www.farnosti-slavonicka.cz - vytvořte si také své webové stránky