Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1Kor 1,9

Přímluvná modlitba na vaše úmysly a modlitba k naší Paní na Montserratu

Bratři a sestry,

jako duchovní správce kostela Panny Marie Montserratské a sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, vám nabízím svoji službu přímluvné modlitby u trůnu Matky Boží a matky nás všech, během třetích sobot v měsíci, květen až říjen budu přítomen v modlitbě v kostele. Ostatní měsíce soukromě, vždy první sobotu v měsíci, kdo byste tedy cítili potřebu přímluvné modlitby, nabízím vám tuto službu, kdy na vás, vaše drahé i různé záležitosti vašeho života budu pamatovat v modlitbě při výstavu Nejsvětější svátosti oltářní, proto můžete mi posílat, nebo volat svoje úmysly, za které se s vámi rád budu přimlouvat v postoji Panny Marie, která je služebnicí Páně. Leží mi na srdci, aby se toto místo opět stalo místem milosti pro život váš i vašich blízkých. P. Bohumil Urbánek


Modlitba k naší Paní na Montserratu:

Svatá Maria, Matko Boží, ty jsi darovala světu pravé světlo, Ježíše, svého syna – Syna Božího.Ty ses bezvýhradně odevzdala Božímu povolání, a tak ses stala zdrojem té dobroty, která prýští z Něho.

Pro tvoji jedinečnou blízkost k Ježíši, našemu Pánu a Spasiteli se zasvěcujeme tvé přímluvě naše Paní po staletí zde na Montserratu uctívána. Vypros nám touhu, dar víry v našich srdcích slovem evangelia a slavením svátostí oživovat. S tebou milá matko a služebnice Páně se otvíráme moci a síle Ducha svatého, abychom pod jeho vedením, vidouce tvého milovaného Syna s kající lítostí a pravým pokáním, obdrželi odpuštění všech hříchů, rozmnožení všech ctností a vysvobození těla i duše ode všeho zlého.

Ukaž nám Ježíše. Veď nás k Němu. Uč nás poznávat a milovat ho, abychom byli schopni opravdové lásky ve společenství církve, mystickém těle Kristově a uprostřed žíznícího světa byli pramenem živé vody pro ty, kdo Boha Otce ještě neznají. Amen.

Filipe a Jakube, orodujte za nás!

 

 

Kontakt na duchovního správce:

E-mail: b.urbanek(zavináč)post.cz

Tel.: 606381722

 
© www.farnosti-slavonicka.cz - vytvořte si také své webové stránky