Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1Kor 1,9

Zvony - jejich popis a zvonění

Zvon velký

Hlavní tón cis2, průměr 84 cm, hmotnost přibližně 480 kg. Ulil roku 1503 anonymní kovolitec, snad některý z velkomeziříčských zvonařů (Jan z Velkého Meziříčí).

Koruna se šesti uchy uspořádanými do kříže, nezdobenými, hrany zaobleny. Základ koruny velmi nízký, strmý. Pod horním okrajem obíhá dvouřádkový latinský donační nápis v gotické minuskuli, shora a zdola ohraničený dvojlinkou, vprostřed dělený též dvojlinkou. Osamocená písmeno „s“ v prvním řádku má význam výplňové dělicí značky (dělicí znaménka:  = dělový kříž, ‚ = kosočtverečný nodus s výběžkem nahoru a dolů, ƒ = písmena „d“ a „h“, položená vedle sebe, otočená doleva o 90°):

1. řádek:  ‚ hoc ‚ opvs ‚ fecit ‚ fieri ‚ nobilis ‚ vir ‚ stanislavs ‚ de ‚ zahradek ‚ ad ‚ honorem ‚ deo ‚ ommnipo ‚ s

2. řádek: ‚ tenti ‚ et ‚ ommibvs ‚ sanctis ‚ svb ‚ anno ‚ domini ‚ millesimo ‚ qvingentesimo ‚ tercio ‚ ƒ

Na plášti pod začátkem nápisu malý reliéf Kalvárie (Panna Maria a sv. Jan Evangelista pod rameny kříže s Ukřižovaným). Na protější straně kolčí štítek se vzlétající labutí jako erbovním znakem držitele panství a dárce zvonu Stanislava Housky ze Zahrádek.

Věnec oddělen dvěma linkami. Na dolním okraji hladká obruba. Na plášti nad věncem černou barvou namalováno rekviziční číslo z r. 1942 (Ne 23/7/Wai/180/C). Totéž číslo napsáno zelenou barvou uvnitř zvonu.

Zvon umíráček

Hlavní tón e3, průměr 33,4 cm. Ulil v 1. čtvrtině 16. století neznámý zvonař.

Koruna se šesti uchy uspořádanými do kříže, zdobenými lištou v linkách. Pod horním okrajem obíhá řádek s latinskou modlitbou provedenou gotickou minuskulí, uzavřený ve dvojicích linek ( = lilie, ‚ = pětilistý kvítek):

sit  dvlce ‚ nomen  domini ‚ nostri  yhv  cristi  benedictvm 

Věnec oddělen linkou. Na dolním okraji hladká obruba.

 

V nahrávce velkého zvonu z cizkrajovského kostela není slyšet krásná rezonance tohoto zvonu z důvodu jeho možného poškození. Srdce zvonu je totiž předimenzované a na zvon se tudíž nesmí zvonit, jinak by došlo k jeho poškození. Přesto si myslím, že jeho hlas je velmi krásný a tak můžete jej slyšet, alespoň v této nahrávce, i když nesměle, ale přece jenom, protože v naši farnosti a obci jej neuslyšíte. Snad se dočkáme dne, kdy finanční investice zvon opět rozezní i v obci a farnosti k radosti nás všech.

DĚKUJEME ČESKÉMU ROZHLASU ZA POSKYTNUTÍ NAHRÁVEK PRO RADOST FARNÍKŮ I NÁVŠTĚVNÍKŮ NAŠICH STRÁNEK

Cizkrajov umíráček 1.jpg
Cizkrajov velký zvon 1.jpg
Cizkrajov velký zvon 3.jpg
Cizkrajov velký zvon 6.jpg
Cizkrajov velký zvon 7.jpg
 
© www.farnosti-slavonicka.cz - vytvořte si také své webové stránky